160. Kur’an Buluşması

https://youtu.be/BSHqOqgdyII

“İbrahimî dinler”: bir müsteşrik safsatası

Kur’ân-ı Kerim’in Hıristiyan ve Yahudiler hakkındaki en önemli uyarıları, müsteşrikleri kapsıyor. Âl-ı İmrân sûresinin...

Âl-i İmrân: 69-71 sunum dosyası

UTESAV organizasyonuyla devam etmekte olan Kur’ân Buluşmalarında âl-i imrân sûresinin 69-71. âyetleri ve...

159. Kur’an Buluşması

https://youtu.be/nnmVrr9uIsk

159. Kur’an Buluşmasında konumuz müsteşrikler

“Kitap Ehlinden bir topluluk sizi saptırmak istedi” buyuruyor Âl-i İmrân sûresinin 69’uncu âyeti. Kimdir...

Hz. İbrahim ne idi, ne değildi?

Ey Ehl-i Kitap! İbrahim hakkında niçin tartışıp duruyorsunuz? Oysa Tevrat da, İncil de...

Âl-i İmrân: 65-68 sunum dosyası

UTESAV organizasyonuyla devam etmekte olan Kur’ân Buluşmalarında âl-i imrân sûresinin 65-68. âyetleri ve...

Kur’an Buluşmaları: 158

https://youtu.be/NMZUtLUicek

158. Kur’an Buluşmasında İbrahim aleyhisselâm’ı okuyoruz

  Kur’an Buluşmalarının 158’incisinde İbrahim aleyhisselâm ile ilgili çok önemli ikaz ve irşadları içeren...

Kur’an Ehl-i Kitaptan ne istiyor?

Geçtiğimiz Cumartesi günü (15 Nisan) gerçekleşen 157’nci Kur’an Buluşmasında konumuz, Ehl-i Kitaba yapılan...