22 Kasım 2017 Çarşamba, 325

Medeniyet düşüncesinde kurucu anlayış Müslüman hassasiyetidir

Müslüman hassasiyeti, Ahilik, fütüvvet ve vakıf geleneği gibi kurumlar oluşturmuş ve tasavvufun dokuduğu edep anlayışı ile müzikten, sanata, ticaretten, devlet yönetimine kadar her alanda bu hassasiyetin pırıltılı yansımaları ortaya çıkartmıştır. . . .

Türk dış politikasının ahlâkî ilkelere dayalı yükselişi

Türk dış politikası son on yılda büyük başarılar kaydetti. Bu başarıların arkasında üçlü sacayağı bulunmaktadır: . . .

AVM kültürü değerlere karşı

Türkiye'de 265 aktif AVM var. 55 ilde ise henüz AVM bulunmuyor. 2014 yılında Türkiye'deki faal AVM sayısının 347'ye çıkacağı öngörülüyor. . . .

Osmanlı iktisadî hayatının temel değerleri nelerdi?

Osmanlı iktisadî sistemi, tasavvuf kültürünün şekillendirdiği bir yapıya sahipti. Ekonomik sistem, ihtiyaçların makul bir şekilde karşılandığı dengeli bir iktisadî düzen öngörüyordu.