Gençlerini ihmal edenler, geleceklerini imha ederler.