DİKKAT. YATIRIM TAVSİYESİDİR.

“Allah’a güzel bir borç verirseniz, elbette ben de sizin günahlarınızı örter ve size içinde ırmaklar akan cennetlere koyarım” Maide 5/12

DİKKAT. YATIRIM TAVSİYESİDİR.

Ekonomik buhran dönemlerinde insanlar hep şunu hayal ediyorlar; Keşke bir mal/emtia/gayrimenkul/menkul bir değer satın alsam ve bu kısa sürede şöyle 100 katına çıksa ve bana çok kazandırsa. Az emek versem, riski minimize etsem ve bolca nasiplensem de şöyle keyifli bir hayat sürsem. Çevremdeki bazı insanlar, bazı ödeme araçlarına, yatırım aracı muamelesi yapıp çıkması için adeta hipodrom tribününden ata seslenir gibi “hadi koçum” yakarışlarında bulunuyor, bazıları ise kuzey otoyoluna yakın, kanal Istanbul cepheli arsa peşinde. Kendi mevcut ticaretinde sebat edip, ihtisaslaşarak, yeni ürün geliştirerek gelir elde etme sevdasında olanlar da var tabii. Ben bu yazıda önemli yatırım tavsiyelerinde bulunacağım. Bu yatırım tavsiyelerimi bilimsel araştırmalardan ve önemli kaynaklardan elde ettim. Ümit ediyorum ki, siz de uygular ve çok kazananlardan olursunuz. 

Şimdi yazıyı hazırlarken istifade ettiğim en önemli kaynak olan Kuran-ı Kerim’den bir kaç ayet sunuyorum. 

“Allah’a güzel bir borç verirseniz, elbette ben de sizin günahlarınızı örter ve size içinde ırmaklar akan cennetlere koyarım” Maide 5/12

“Kim Allah’a güzel bir borç verirse, Allah da onu kat kat artırır. Üstelik ona pek değerli bir mükafat da vardır.” Hadid 57/11

“Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ile Allah’a güzel bir borç verenlere, harcadıkları şey kat kat fazlasıyla geri ödenir; üstelik onlar için bitmez tükenmez bir de mükafat vardır.” Hadid 57/18

“Allah’a güzel bir borç verirseniz, O sizin için bunu kat kat artırır ve size bağışlar. Çünkü O iyiliklerin karşılığını bol bol veren; kullarına sabırla ve yumuşaklıkla muamele ederek ceza vermekte acele etmeyendir.” Tegabün 64/17

“Allah’a güzel bir borç takdim edin.” Müzemmil 73/20


Allah’a borç vermek, O’nun rızasını kazanmak için malını ve canını yine O’nun gösterdiği yolda harcamaktır. Kuran-ı Kerim’de belirtildiğine göre “kat kat fazlasını almak” bazen bir verip 10, bazen bir verip 700 almaktır. 


“Bir iyilik eden, on misli iyilik görecektir” En’am 6/160

“Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başağında yüz tane bulunan bir tohuma benzer. Allah dilediğine kat kat fazlasıyla verir. Bakara 2/261

Kainatın efendisi, Hz. Muhammed-ül Emin (S.A.V.) in şu cümlesini Hz. Ömer naklediyor: “Çarşıya, pazara girip de  “La ilahe illallahu vahdehu la-şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l hamdü, yuhyi ve yumit ve hüve hayyün la yemut, bi-yedihi’l hayr, vehü ve ala külli şey’in kadir”* diyen kimseye Allah teala bir milyon iyilik yazar, bir milyon kötülüğünü siler ve cennette ona bir ev yapar. (Tirmizi, Daavat 36; İbni Mace, Ticaret 40) 

*Manası : Allah’tan başka ilah yoktur, tekdir, ortağı yoktur, mülk ve hamd O’na aittir. Hayatı O verir, ölümü de O verir. Kendisi hayat verendir, ölümsüzdür. Hayırlar O’nun elindedir. O herşeye kadirdir. 

Yatırım tavsiyelerimi kaynaklarıyla madde madde açıkladım. İhtiyacınızdan fazlasını siz bilir, yatırıma ayırdığınız akçeye siz karar verirsiniz. 

Elhamdulillah ülkemizde güzel hizmetler yapan dernekler, vakıflar var. Dilediğiniz yatırım aracını kullanabilirsiniz. Takdir sizin, bütçe sizin, yatırım sizin, kazanç sizindir. Allah’a emanet olunuz.


Mehmet Cebeci

17.04.2021 / 5 Ramazan 1442

Diğer Haberler

Cuma Hutbesi: Helal Kazanç ve Alın Teri


Cuma Hutbesi: TAKVA, HAYA VE TESETTÜR


Cuma Hutbesi: İlim Bir Nurdur


Cuma Hutbesi: Anne Baba: Cenneti Kazanma Vesilesi


Cuma Hutbesi: Zaferlerimizin Ardındaki Ruh ve Mana


Cuma Hutbesi: Arşın Gölgesinde Korunmakla Müjdelenen Genç


Cuma Hutbesi: Hicretimiz Rabbimize Olsun


Her Can Mukaddestir


Cuma Hutbesi: Ahiret Günü ve Hesap Verme Bilinci


Cuma Hutbesi: Şükür Sana Ey Şekûr


Cuma Hutbesi: Hayatı helal kılabilmek


Cuma Hutbesi: LEYLETܒL-KADR: İLAHİ LÜTUF VE İKRAM GECESİ


Cuma Hutbesi: Zekat ve İnfak: İslam'ın kardeşlik köprüsü


Cuma Hutbesi: Ramazan ve doğruluk


Cuma Hutbesi: Merhaba ya şehr-i Ramazan


Cuma Hutbesi: "Müminin Miracı Namaz"


Cuma Hutbesi: "Peygamberimizin Ahlakı Kur'an'dı"


Cuma Hutbesi: İslam'ı Temsil Sorumluluğumuz


Cuma Hutbesi: Söz ve Davranışlarımızda Doğru Olalım


Cuma Hutbesi: "Üç Aylar: Rahmet ve Mağfiret Vesilemiz"