Kadın ve erkek ne kadar eşit

Araştırmacı yazar Ümit Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Kur'an Buluşmaları'nda bu cumartesi sabahı kadın erkek eşitliği ayet ve hadislerle incelenecek

Kadın ve erkek ne kadar eşit

Erkek ve kadınların ödül ve ceza konusunda mutlak bir eşitliğe sahip olduklarını bildiren âyetler, UTESAV’ın 214. Kur’an Buluşmasında ağırlıklı konuyu teşkil ediyor.

Bu âyetlerden Âl-i İmrân sûresinin 195’inci âyetinde Yüce Allah “Erkek olsun, kadın olsun, sizden iyi bir iş yapanın emeğini Ben asla boşa çıkarmam; siz zaten birbirinizdensiniz” buyuruyor.

Bununla birlikte, eşitlik durumunun hukukta söz konusu olduğunu ve daha başka alanlara taşırılmaması gerektiği de yine Kur’ân ve Hadisten öğrendiğimiz en önemli dersler arasında yer alıyor.

Yaratılıştaki çeşitlilik, kadın ve erkeğin maddî ve manevî özelliklerindeki farklılıklar, her ikisinin de birbirine muhtaç olan ve birbirinin eksiğini tamamlayan bir yapıya sahip kılındıklarını gösteriyor.

Kur’ân-ı Kerim’in “Aranıza muhabbet ve merhamet verdi” meâlindeki âyetiyle işaret buyurduğu İlâhî nimetler de işte bu farklılıklar söyesinde ortaya çıkıyor.

Bu haftaki Kur’an Buluşmasında Âl-i İmrân sûresinin 195’inci âyetini okurken, Kur’ân’ın ve Hadisin irşadları doğrultusunda, bu önemli sosyal konu üzerinde de durulacak.

UTESAV organizasyonuyla Erdemli İş Adamı projesi çerçevesinde düzenlenmekte olan Kur’an Buluşmaları, MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki yeni genel merkezinde cereyan ediyor. Cumartesi sabahları 7:00’de kılınan sabah namazından sonra konuklara simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikram ediliyor ve 7:30’dan itibaren Kur’an Buluşmasına geçiliyor.

Programın kayıtları https://www.youtube.com/erdemlihayat adresinden de izlenebiliyor.

Programda hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.

Önceki Haber
Osmanlı'dan günümüze kış aylarının ısıtan lezzeti

Sonraki Haber
Denizli antik çağlardan bu yana şifa merkezi