Kamuda iş ahlakı ve hukuku ahlakla taçlandırmak

Kamuda ya da özel hayatta meselelerin sadece hukukla çözülemeyeceği de aşikârdır. Eğer hukuku ahlakla taçlandırmazsak daha huzurlu bir toplum olamayız.

Kamuda iş ahlakı ve hukuku ahlakla taçlandırmak

İGİAD tarafından düzenlenen ahlak zirvelerinin üçüncüsünün konusu “Kamuda İş Ahlakı” idi. Yeni devlet düzenine geçtiğimiz şu günlerde böyle bir konunun seçilmesi çok isabetli olmuş.

Kamu yeniden şekillenirken ahlakı boyutun da dikkate alınması huzur toplumunun ortaya çıkması açısından önem arz etmektedir.

Kamu yapılanırken öncelikle hukukun baz alınması elzemdir. Ancak kamuda ya da özel hayatta meselelerin sadece hukukla çözülemeyeceği de aşikârdır.

Eğer hukuku ahlakla taçlandırmazsak daha huzurlu bir toplum olamayız.

Hukuk akla ve mantığa dayanır ancak ahlak gönlü esas alır. Hukukun koyduğu kurallara gönülle bağlılık hisseden fertlerin dünyasında huzur olacaktır.

Kurallara sadece hukuk nedeniyle uyuluyorsa orada korkudan ve cezadan söz edilir. Eğer kurallara gönülle uyuluyorsa orada ahlaka, erdeme,  fazilette dayalı erdemli bir toplum var demektir.

İGİAD Başkanı Ayhan Karahan Kamuda İş Ahlakı araştırmasında çalışanlarla ilgili en çok karşılaşılan sorunları “İşe geç gelmeyi adet edinme, yapılan işin hakkını vermeme, yalan söyleme, iş yerine ait araç gerecin hor kullanımı, iş arkadaşını kötüleme ve çalışma arkadaşlarının başarısını kendine mal etme” olarak sıraladı.

Kamu yöneticilerinde ise daha farklı başlıklar sorun olarak karşımıza çıkıyor. “İşe almada ve terfide kayırmacılık, ihalelere fesat karıştırma, çalışanlara fazla mesai yaptırma, randevulara riayet etmeme, alacaklılara ödemeleri geciktirme ve rüşvet alıp verme” olduğunu belirtti.

Ortaya çıkan tablo üzerinde derin derin düşünmemizi gerektiriyor. Üzerine çok konuşulacak şeyler var... Sorumluluk herkesin bu tablodan iyi dersler çıkarmalı. Dert var pe ki derman ne? Çözüm önerileri zirvenin sonuç bildirisinde 18 madde olarak yayınlandı. Bazı başlıkları paylaşmak istiyorum.

İş ahlakı değer ve ilkelerini temel alan bir yönetişim anlayışı, kurumsal yapı ve kurum kültürü, iş ahlakının teşviki ve yaygınlaşması için hayati önemdedir.

Kamu hizmetlerinin hızlı, etkin ve verimli sunumu iş ahlakı sorunlarını önemli ölçüde azaltacaktır.

Kamu yönetiminde ehliyet, liyakat ve emaneti sistematik olarak uygulamayı sağlayan bir işe alım ve istihdam sistemi iş ahlakının en önemli güvencesidir.

Kamunun iş ve işlemlerinde güven tesis etmesi iş ahlakının yaygınlaşması ve gelişmesinde en önemli sermayedir.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in masal ve mesel örneği yaşadığımız çağı anlamak için üzerinde çalışılması gereken bir ibret vesikası olarak önümüzde duruyor. Kıymetli hocamızın metninin bütününü okumak lazım ancak bu sütunlar yetmeyecek. Görmez hoca “Ahlakın hayat bulduğu iki büyük alan vardır. İdare ve siyaset ile iş ve ticaret. Elbette ahlakın sergileneceği yer cami ve mabet değil ya da sadece cami ve mabet değil, çarşı ve pazardır.” Yani çarşı pazarda ahlaklı olursak erdemli toplum oluruz.

Yine Mehmet Görmez hocanın konuşmasından bir alıntıyla bitirelim. “Ahlakın yegâne ölçüsü, kıymeti değerdir. Ama değer bu pazara uğrayınca fiyat olmuştur. Evet, ahlakın kaynağı olan yüce ve evrensel değerler bu küresel piyasada fiyat adını almıştır. Bu piyasada hiçbir şeyin değeri ve kıymeti yoktur, yalnızca bir fiyatı ve ederi vardır. Hâlbuki değeri olan bir şeyin fiyatı olmaz, çünkü değere paha biçilmez. Ve fiyatı olanın da değeri olmaz.”

israfilkuralay@dirilispostasi.com

Diğer Haberler

Mesleki eğitimin 150 yıllık çınarı: Mekteb-i Sanayi


Meslek liselerinden ekonomiye 250 milyon liralık katkı


Meslek lisesinden 7 milyon liralık ciro


Biga'nın tarhanasını restoran zincirine satıyorlar


Yöresel lezzetler kadınları meslek sahibi yaptı


Kenevirden üretilen x-Ray'ler havalimanında


Turistler, gönüllü çiftçilik yapmaya Gölpazarı'na geliyorlar


Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapılan ülkesiyiz


TÜBİTAK teknoloji transfer edecek


Üniversite sanayi işbirliğinin meyvelerini yemeye başladık


Venezuela ekonomisi ne durumda


Mucitler BTM’de sahne aldı


Kooperatifler marketlere alternatif olmak istiyor


Finans piyasalarında algoritma çağı


Davos'ta bu yıl akıl sağlığı masaya yatırılacak


Güçlü olduğumuz 47 ihracat ürünü var


Plastik poşette dünyadaki uygulamalar nasıl


'Milli Uzay Programı'nda ilk adım atılıyor


Led ışığıyla domates yetiştiriyorlar


Suriyelilerden Bursa'ya 400 fabrika