Rahmet ve bereketin habercisi "Üç Aylar"

Rahmet ve bereket ayı olarak bilinen ve Recep, Şaban, Ramazan aylarını kapsayan “Üç Aylar” 8 Mart 2019 tarihinde başlıyor.

Rahmet ve bereketin habercisi

 

Üç ayların gelişi, İslam Âlemi açısından yeniden tefekkürün ve kapsamlı bir nefis muhasebesinin yapılması için kıymetli bir fırsattır. Bu feyizli zaman diliminde Müslümanlar bir kez daha geçmişe dair muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın tedbirlerini almalı ve hayat içerisinde nerede durduğuna bakmalıdır. Nitekim dünyevileşme, dünyaya ait nefsani arzuların peşinde koşma, çağımızda insanı İslami manada olumsuz etkileyen bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır.

 

Rabbimiz Tevbe Sûresi 36. Ayette “Gerçek şu ki, Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte dosdoğru olan hesap (din) budur. “ buyurarak kutsal kitabımızda haram aylara dikkat çekmiş ve Rasûlullah da haram ayları bize bildirmiştir.

 

Recep ve Şaban ayları, Kur’an-ı Kerim’in inzal olmaya başladığı ve Kadir Gecesi’ni de içinde barındıran Ramazan ayı için bir hazırlık aşamasıdır. Ramazan ise Müslüman için bir yıl içindeki durumuyla alakalı iç değerlendirmede bulunduğu ve günahlarından, kötü duygu ve düşüncelerinden arındığı bir aydır. Bu kapsamda üç aylar, müminin fert, aile ve toplum olarak iyiye yönelik değişiminin ve yenilenmesinin adıdır. Bunun için Efendimiz (s.a.v.) “Ya Rabbi, Recep ve Şaban’ı bizler için mübarek kıl ve bizi Ramazan’a eriştir.” diye dua ederdi. İşte bu duanın bilincinde olan Müslüman hayatı boyunca kulluk şuuru içinde olmaya dikkat etmeli ve içinde bulunduğu dönem içerisinde dualarını arttırarak Allah’a olan aidiyetini pekiştirmelidir. Nitekim Rabbimiz “Duanız olmasa Allah size ne diye değer versin!” buyurarak insanın değerinin bir ölçüsü olan duaya verdiği önemi bildirmiştir.

 

Bütün bir hayatını Allah’ın rehberliğinde yaşaması gereken insanın, Allah ile arasındaki iman bağını güçlü ve diri tutması için kendisine fırsat olarak sunulan üç ayları iyi değerlendirmesi gerekmektedir. Rabbimizin, bizlerin hayatının her merhalesini ‘üç aylar’ kılanlardan eylemesi duasıyla, üç aylarınız mübarek olsun.

 

 

Diğer Haberler

Dua


Oruç, niçin benzersiz’dir?


Yerli, donanımlı yeni hâriciyeciler kuşağı...


İslam aleminde korkutan sükût ve israf


Hz. Mevlânâ: İçte ve dıştaki pislik, namazın tasviri


Hz. Mevlânâ, Peygamber ve Kur’ân


Aile ve gençliği koruyamazsan devleti koruyamazsın


'Kalp en büyük hazzı ve mutluluğu Allahı bilmekte bulur'


Ramazan’a kavuşmak


Asıl teröristleri tanıyalım


Kur’ân’dan Uzaklaştıkça Parçalanıyoruz


Dert çözen finansman


Ahlak herkese lazım


Arınma ve yücelme fırsatları


Mesele, dünyaya sahip olma değil, ona kul olmama meselesi


Arap Baharı, İhvan ve Batı


İslamofobinin mazereti olamaz


Biraz da çare konuşsak


Kendini arayan insan


Ashab-ı Kehf’den Bazı Dersler