Şehitler ve münafıklar hakkında çarpıcı tespitler

Araştırmacı gazeteci yazar Ümit Şimşek'in hazırlayıp sunduğu Kur’an Buluşmalarının 204'sü 6 ekim cumartesi sabahı MÜSİAD'da yapıldı. Bu haftanın gündemi şehitlik oldu

Şehitler ve münafıklar hakkında çarpıcı tespitler

UTESAV organizasyonuyla düzenlenen Kur’an Buluşmalarının 204’üncü bölümü, 6 Ekim Cumartesi sabahı MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde yapıldı.

Araştırmacı gazeteci yazar Ümit Şimşek'in hazırlayıp sıunduğu Kur’an Buluşmalarında bu hafta gündemin ağırlıklı konusunu şehitlik, kardeşlik ve münafıklık teşkil etti.

İŞTE O AYETLER

Geçtiğimiz haftanın Kur’an Buluşmalarında gündemin ana konuları şehitliğin fazileti ve münafıkların özellikleri idi.

Âl-i İmrân sûresinin 168-171’inci âyetleri, bir taraftan şehitliği bütün mü’minleri özendirecek bir şekilde tasvir ederken, diğer taraftan da münafıkların bazı özelliklerini dikkatimize sunarak bizi onlar hakkında uyanık bulunmaya sevk ediyordu.

Kur’ân, şehitlerin ölü olmadıklarını ve Rableri katında rızıklandıklarını açık ifadelerle bildiriyor, ayrıca şehitlerin “Korkmayın ve üzülmeyin” diyerek kendilerine henüz katılmamış mü’minleri müjdelediklerini de haber veriyordu.

Şehitler ve şehitlik ile ilgili olarak okuduğumuz hadis-i şerifler ise, şehitlerin üstün mertebesi ve eriştikleri ayrıcalıklar ile ilgili olarak son derece özendirici tasvirler içeriyordu.

Bu âyet ve hadisleri okurken, mü’minler arasındaki gönül bağlarının “kardeşlerini kendisine tercih etmek” derecesine varan bir muhabbet derecesine vardığını da müşahede ettik.

Münafıkların belirgin özellikleri arasında ise şunlar vardı:

- Şehitliği ve şehitleri küçümsemek,

- Savaş aleyhtarlığı yapmak,

- İstişare ile alınan kararlara karşı çıkmak,

- Mü’minler topluluğunun yapıp ettiklerine sürekli şekilde muhalefet etmek,

- “Ben demiştim” diyebilmek için topluluğun başına gelecek musibetleri gözlemek ve bunlarla ferahlanmak.

Daha başka âyet-i kerimelerde münafıklarla ilgili olarak verilen bilgileri de dikkate aldığımızda, Kur’ân-ı Kerimin bizi içimizdeki bozgunculara karşı her türlü bilgiyle donatmış olduğunu müşahede ettik.

 

ŞEHİTLERE VERİLEN MÜJDELER

 

Âl-i İmrân sûresinin 168-171’inci âyetlerinde, şehitlerin Allah katında erişecekleri lütuflar, yaşayacakları sevinçler ve arkalarından gelecek kardeşlerine verdikleri müjdeler, bütün mü’minleri imrendiren bir üslûpla bize anlatılıyor.

Bu arada, önden giden ve onları takip eden mü’minler arasındaki sımsıcak kardeşlik bağlarının sıcaklığını da bu âyetlerde hissediyoruz.

Evlerinde oturup da kardeşleri için “Bizi dinleselerdi öldürülmezlerdi” diyenlere sen de ki: Eğer doğru söylüyorsanız, ölümü kendinizden uzaklaştırın.

Allah yolunda öldürülenleri ölü zannetme. Onlar hayattalar ve Rablerinin katında rızıklanıyorlar.

Allah’ın kereminden onlara bağışladığı nimetlerin mutluluğu içinde, arkalarında olup da henüz kendilerine katılmamış kardeşlerine, kendileri için hiçbir korku olmayacağını ve hiçbir şey için üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.

Onlar, Allah’ın nimetini ve lütfunu, bir de mü’minlerin ecrini Allah’ın asla zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler.

Âl-i İmrân, 3:168-171

ÇAYLI SİMİTLİ SOHBET

UTESAV organizasyonuyla düzenlenen Kur’an Buluşmalarının 204’üncü bölümü, 6 Ekim Cumartesi sabahı MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde yapıldı.

Kur’an Buluşmaları, sabah 7:00-7:30 arasında simit, peynir ve çaydan meydana gelen kahvaltı ikramıyla başlıyor ve 7:30-9:00 arasında sunumlu olarak cereyan ediyor.

2013 başından bu yana devam etmekte olan bu derslerde, âyet-i kerimeler tertip sırasına göre ele alınıyor ve zamanımıza bakan yönleri üzerinde özellikle duruluyor.

Kur’an Buluşmalarında hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.

 

204’üncü Kur’an Buluşmasının tam video kaydı:

https://youtu.be/8Glsm9To_eM

Diğer Haberler

Kullukta yükselişin adı: Miraç


2. Erdemli İş Adamı Okulu Eğitimleri Sona Erdi


Kur'an'da sosyal adalet anlayışı nasıldır


Erdemli işadamlarına 4 altın öğüt


Zalimin zenginliğine ve yaşantısına aldanma


Kadın ve erkek farklıdır


Kadın ve erkek ne kadar eşit


Tefekkür nedir, ne değildir


Yapmadıkları şeylerle övülmekten hoşlananlar için ağır uyarılar


İlahi ikazlardan payımıza düşenler


Herşeye hazırlıklı olmak ne demek


Kur'anda ölüm gerçeği çok çarpıcı anlatılıyor


Cimriler cennete giremez


Başımıza gelen musibetlerin hikmeti nedir


'Onlardan değil, Benden korkun'


Uhud harbi iş dünyası için mükemmel bir derstir


Oyununuzu gördük ve teslim olmayacağız!


Teslim Olmadık, Olmayacağız!


Berat Kandiliniz Mübarek Olsun


Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun