Zalimin zenginliğine ve yaşantısına aldanma

Bu dünyada nice mü’min kullar perişan bir hayat yaşarken, nasıl oluyor da pek çok kâfir ve zalim de zevk ve safâ içinde ömür sürüyor? Bu soru, hemen herkesin zihnini kurcalamıştır, zaman zaman da kurcalamaya devam eder.

Zalimin zenginliğine ve yaşantısına aldanma

Araştırmacı yazar Ümit Şimşek tarafından hazırlanıp sunulan Kur'an Buluşmalarında cumartesi sabahı sabır konusu işlendi.

İnkârcı zalimler, Allah’a karşı apaçık isyan halinde olmalarına rağmen, dünyada nasıl refah içinde yüzüyor? Allah niçin onlara müsaade ediyor?

Bu soru, 215. Kur’an Buluşmasının başlıca gündemiydi. Âl-i İmrân sûresinin 196-197. âyetleri bizden bu duruma aldanmamamızı istiyor ve “İnkâr edenlerin diyar diyar dolaşmaları seni aldatmasın; bu pek az bir menfaatten ibarettir, sonra da onların varacağı yer Cehennemdir. O ise ne kötü bir yataktır!” buyuruyordu.

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın yeni genel merkezinde gerçekleştirdiğimiz Kur’an buluşmasında konuyla ilgili daha başka âyet ve hadisleri de incelendikten sonra şu tesbitleri yapıldı:

·         Dünya bir değer ölçüsü değildir.

·         İnsanların dünya hayatında eriştikleri nimetler, Allah’ın onlara verdiği değerin ölçüsü değildir.

·         İnsanın dünyadaki mevkii, serveti, imkânları, ilh. imtihan içindir; herkes, kendisine verilenden hesaba çekilecektir.

·         Herkes, dünyada kendisine verilmiş olan sermaye ile âhiret için ne kazanmışsa, ebedî âlemdeki değeri ve şerefi o nisbette yüksek olacaktır.

·         Ancak dünya hayatı çekicidir ve insan ve cin şeytanlarının tuzaklarıyla doludur, nefis de zevk ve safâsına düşkündür ve beklemekten de hoşlanmaz; sürüp giden bir hayatı aldanmadan tamamlamak kolay bir iş değildir.

·         “Seni aldatmasın” hitabı, Resulullah’ın (s.a.v.) şahsında bütün ümmetedir. Allah’ın elçisi aldanmaz ve aldatmaz; ümmeti de onu örnek almalı ve mü’mine yaraşan bir ferasete sahip olmalıdır.

·         Bilhassa dünya hayatının bütün şaşaasıyla gözleri kamaştırdığı, şöhret ve servet sahiplerinin hayatları en ince ayrıntısına kadar günbegün gözler önüne serildiği, dünya hayatını küçümseyecek en küçük bir sözün dahi bir nevi “küfür kelâmı” muamelesine tâbi tutulduğu bir çağda, Kur’ân’ın bu ikazlarına her zamankinden fazla ihtiyaç vardır.

Âl-i İmrân sûresinin 196-199. âyetlerini okuduğumuz 215. Kur’an Buluşmasının tam video kaydını buradan izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=uGI1PokrbnM

Erdemli İş Adamı projesi çerçevesinde düzenlenmekte olan Kur’an Buluşmaları, MÜSİAD’ın Çobançeşme’deki yeni genel merkezinde cereyan ediyor. Cumartesi sabahları 7:00’de kılınan sabah namazından sonra konuklara simit-peynir-çaydan meydana gelen bir kahvaltı ikram ediliyor ve 7:30’dan itibaren Kur’an Buluşmasına geçiliyor.

Programda hanımlar için de yer ayrılmış bulunuyor.

Diğer Haberler

Kullukta yükselişin adı: Miraç


2. Erdemli İş Adamı Okulu Eğitimleri Sona Erdi


Kur'an'da sosyal adalet anlayışı nasıldır


Erdemli işadamlarına 4 altın öğüt


Kadın ve erkek farklıdır


Kadın ve erkek ne kadar eşit


Tefekkür nedir, ne değildir


Yapmadıkları şeylerle övülmekten hoşlananlar için ağır uyarılar


İlahi ikazlardan payımıza düşenler


Herşeye hazırlıklı olmak ne demek


Kur'anda ölüm gerçeği çok çarpıcı anlatılıyor


Cimriler cennete giremez


Başımıza gelen musibetlerin hikmeti nedir


'Onlardan değil, Benden korkun'


Uhud harbi iş dünyası için mükemmel bir derstir


Şehitler ve münafıklar hakkında çarpıcı tespitler


Oyununuzu gördük ve teslim olmayacağız!


Teslim Olmadık, Olmayacağız!


Berat Kandiliniz Mübarek Olsun


Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun