379. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

379. KUR'AN BULUŞMALARI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, güneşin ve ayın hesap ölçüsü kılınması gibi her biri mûcize olan, fakat tekrarlandığı için insanların önemini kavramaktan gafil olduğu yaratılış olayları ve Allah'ın kudretini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
378. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

378. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Kur’an-ın insanlığı uyarması için Hz. Muhammed’e indirilen, önceki kitapları doğrulayan bir kitap olduğunu ve inkarcıların âhirette Allah karşısındaki çaresizliklerini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
377. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

377. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, "Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi” diyerek bütün peygamberleri ve ilâhî kitapları inkâr edenlere Peygamberimizin nasıl davrandığını ve Allah'ın kendisini nasıl tanıttığını anlatan anlatan ayeti birlikte okuduk.
376. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

376. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Kur’an’ın muhatabı olan herkese, Hz. Muhammed’in(s.a.v) görülmemiş duyulmamış bir din icat etmediğini geçmiş peygamberlerin sünnetini devam ettirdiğini anlatan ayeti birlikte okuduk.
374. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

374. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, İbrahim(a.s) ile birlikte diğer peygamberlerin de hak üzere yaşadıkları, iyi kimselerden oldukları, doğru yoldan giderek hidayete kavuşturulan seçkin insanlardan olduklarını anlatan ayetleri birlikte okuduk.
373. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

373. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah Teâlâ'ya başka varlık ve nesnelerle ortak koşmanın O'nun mahlûkatı üzerindeki hakkını tanımayarak zulüm ve yanlış yol üzere olunduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.
372. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

372. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında,fayda ve zararın sadece Allah’tan geldiğini ve O’nun ilim ve iradesine bağlı olduğunu, O'na şirk koşmayanların güvende olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.
371. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

371. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, gelip geçici ve değişken bir varlığın tanrı olamayacağını, tanrısal bir sevgiyle benimsenemeyeceği, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah’tan başka gerçek ilâh bulunmadığını ispatlayan ayetleri birlikte okuduk.
370. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

370. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. İbrâhim’e, kainatta bulunan her şeyin hakikati gösterilerek Allah'tan başka yaratıcısı ve yöneticisi olmadığı hususunda bilgilendirildiğini ve kesin bir imana ulaşsın diye yapıldığını anlatan ayetleri birlikte okuduk.