Künye

Erdemli Hayat
UTESAV’ın haber sitesi

İnternet: erdemlihayat.com
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Erdemli-Hayat/361287093968500
Twitter: https://twitter.com/HayattaErdem

Sahibi
Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) adına
İsrafil Kuralay

Yayın Kurulu

İsrafil Kuralay, Mehmet Develioğlu, A. Doğan Alperen, Sami Yılmaz, Kerim Altıntaş, M. Akif Özyurt, Faruk Yazar, Şükrullah Dolu

Editörler
Hasip Arkavi, Emrecan Aracı

Görsel destek: Yedimage

Adres
UTESAV, Sütlüce, İmrahor Cad. No: 28, 34445 Beyoğlu, İstanbul
Telefon (0 212) 222 01 73
Faks (0 212) 222 01 93