Katil Prens段n ンtirafnamesi

 

Katil Prens’in ンtirafnamesi

ンngiltere Prensi Harry’nin Afganistan’da 25 insan öldürdüü haberlerini okuyunca tarifi zor duygular yaadm. Prens yeni çkan Spare adl kitabnn tantmn yapmak için gerçekletirdii en rezil ii kamuoyuna duyurarak satlar artrmay düünüyor. Nebbalk, diyeceim ama o da hafif kalyor. Mezarlk soyguncularnn daha ahlakl olduunu düünüyorum.

 

ンnsan, devleti, kral, Bat’y, medeniyeti, teknolojiyi; hülâsa insanl düündüm, içim acd. ンnsanln kimlerin eline kaldnn ac itiraf Prens’in söyledikleri; “Bu saydan korkmamak bana çok önemli göründü. Yani benim numaram 25. Beni tatmin eden bir say deil ama utandrmyor da.” Adam yaptndan utanmak, özür dilemek yerine saynn azlndan söz ediyor. Bu nasl bir insandr? Hangi ailede, kültür ortamnda eitilmitir, yetitirilmitir? Ne demiler: ゙ecaat arz ederken merd-i Kptî sirkatin söyler. Kendi ailesinin, kars üzerinden yapt baskdan ikâyet ediyor ama dier taraftan insanlar helikopterden avlamaktan zevk duyuyor.  Rezilliin daniskas! 

 

Bakn ne diyor “düük” Prens: “Bir hayat kurtarmak için bir hayat al. Adamlarmza kötü eyler yapmaya çalan insanlar varsa onlar o zaman oyundan çkaracaz.” Yani adam öldürmeyi bilgisayar oyunlarndan örendiini itiraf ediyor. Burada teknolojinin insan nasl canavarlatrdnn küçük bir örnei ile kar karyayz. Adam, bilgisayar oyunu oynar gibi insan öldürmü. Üzerinde ne kadar düünsek az!

 

Prens, askeriyede insanlar öldürmek için onlar “öteki” olarak görmek eklinde eitildiklerini söylüyor. Öldürdüklerini insan olarak görmediini, o nedenle kolay öldürdüünü anlatyor. ンin garip taraf bu adam dünyaya medeniyet adna nizam veren ンngiliz hanedannn bir evlad olarak bunlar yapyor, söylüyor. Bu nedenle olay sradan bir “manyan, sapn” yapt adi bir vaka olmaktan çkyor. Daha da garip olan ise dünyann suskunluu ve tepkisizliidir.

 

Harry, güya kendine ve hanmna yaplan ayrmclk ve bask nedeniyle aileden ayrlp Amerika’ya yerleiyor. Yazd kitapta daha ne rezillikleri ifa etmi göreceiz. ンngiliz hanedannn günah galerisi sadece aile ile snrl deil; 20 yüzylda dünyay kan gölüne çevirdiler. Bunu da öyle sinsice yaptlar ki takm elbiseli katil misali hiçbir ey olmam gibi kanl ellerini ykayp dünyaya medeniyet dattlar. Tabii burada cellâdna âk dünyann her yerinde bulunan köle ruhlu ンngiliz valilerini ve uaklar da unutmamak gerekir.  Maalesef maymun ruhlu adamlar, irin görünmek için masum halklarna ellerinden gelen alçakl yaptlar.

 

2000’li yllardan önce ehl-i vicdan örgütler, gruplar, münevverler böylesine irenç bir olay karsnda dünyay ayaa kaldrrlard. ンnsanln üzerine âdeta bir ölü topra serpilmi gibi herkes kendi kuyusunu kazmakla megul imdi. Dier taraftan baktmzda bu sapkn adam, bu konular anlatmasayd ailesinden uzaklatrlm masum bir çocuk olarak herkesin merhametine snacakt.  Keke hanedann dier mensuplar da yaadklarn, yaattklarn yazsalar da insanln uyanmasna vesile olsalar. Daha iyi olmaz m? Neredesin ey insanlk, neredesin ey ehl-i vicdan?

 

YAZARA AンT DンミER YAZILAR