゙imdi ンran値a oynuyorlar

1.

Oyun ayn oyun. Gezi Park olaylarnn ayns. Aradaki fark gezide aaç istismar edilmiti, ンran'da zamlar bahane edilerek senaryo tezgâhlanyor. Tunus'ta da tpa tp ayns yaplmt.

Önümüzdeki günlerde iin ucunun nereye kadar vardrlacan bütün dünya görecek. ンhtimaldir ki, yine kan dökülecek, yine gözya akacak ve yine bir kadim ülke ortadan kaldrlp peyk haline getirilmeye çallacak. Belki ンran'dan bir kaç devletçik ortaya çkartlacak. Hep birlikte göreceiz demeye dilim varmyor. ンnaallah umduklarna kavuamazlar.

Bir kez daha ortaya çkyor ki, bat tüm utanmazlyla, topyekûn ahlâkszlyla kendinden olmayan çinemek ve yutmaktan vaz geçmeyecek.

Normal deil mi?

Hem de o kadar normal ki!

Bu zamana kadar batnn niçin böyle davrandn anlamayanlar için söylenecek tek bir söz var: ンçimizdeki ahmak takm.

Kendi dünya görüünü bakalarn yok etmek üzerine ina eden bir medeniyet anlayndan deiik bir ey beklemek ahmaklk deilse hainliktir. Biz bu hainliin tanzimattan buyana enva-i çeidini gördük. Mustafa Reit Paa ile aça çkan ihanet bugün Türkiye'de Kemal Klçdarolu ile, Suriye'de Esed, Msr'da Sisi, Suud'da Veliaht Prens, Birleik Arap Emirlikleri'nde karikatür tipli bir dileri bakan ile hâlâ sürüyor.

Bunlar geçelim. Bizim sadece olanlar anlatmaktan baka ileri olmayan aydnlarmz bu olup bitenleri bize en ince teferruatna kadar zaten anlatacaklardr ve asla yine ne yapmamz gerektiine dair bir cümlecik fikir ileriye süremeden, senaryoyu yazanlar ilerini yürütmeye devam edecektir.

Bir türlü anlatamadmz udur: Biz bu oyunlar karsnda ne yapmalyz? Batnn asrlardr her gün kan aktan ve insanla düman tavrlar karsnda bizim teklifimiz insanla ne olmaldr?

Bat için adalet kuru bir hukuk terimi... Kendi insann ilgilendiren bir mevzu olmaktan öteye geçmiyor. Geçemez de... Bunun için gerekli dünya görüüne asla malik deildir; bu malikiyete kabiliyet kesbettirecek bir düünce dünyalar da yoktur zaten. ンnsanlarla ilikisini dostluk üzerine ina etmek yerine menfaat ilkesini esas alarak hayata bakan bir görüten adalet de, insanlk da beklemek kabil olmayacana göre, insaniyet namna «Ne yapmalyz» sorusuna kendimizi muhatap klarak yeni bir dünyann inas boynumuzun borcu olarak karmzda durmaktadr.

Bu elbette ksa vadeli bir i deildir. Nesil yetitirme iidir. Bu neslin yetiecei ortamlar hazrlama iidir. Bu ortamlarda yetitireceimiz yeni neslin hayata nasl bakmalar gerektiini onlara öretme iidir. Belki amentüyü yeniden düünmek ve amentünün eliinde hayat bandan sonuna ve tekrar baa döndüren spiral bir tarih anlay ile varl ve vakalar yorumla(t)ma iidir.

ンlerimize burunlarn sokanlar öncelikle anlaymz ve bu anlaya yaslanarak gelitirdiimiz hayata bakmz ve yaaymz deitirdiler. Bu yüzden Alman Dileri Bakan asla bir utanma duymakszn ンran'daki olaylar hakknda ahkâm kesebiliyor.

ンran'da olanlar kendi dmzda olaylar olarak göremeyiz. Hele bunu bir iilik-sünnilik meselesi olarak deerlendirmek ve sünni dünya karsnda ンran'n güçlendirilmek istenmesi gibi görmek tam bir abesle itigal etmek olur.

ンran'da olanlar Arap Bahar(!) günlerinde Araplarn uyan diye nitelendiren entellektüellerimizin üzerinden yllar geçtikten sonra bahar deil bir karak olduunu anlamalar gibi bir abeslie dümenin anlam yok. Bat gözünde arabn da, acemin de, türkün de ayn deerde olduunu bilmek icab eder. Yani ayn deersizlikte...  

Bunu aklda tutarak hareket etmek lâzm.

Gelecek günler bizi daha da derinden düünmeye zorluyor.

 

2.

Birlemi Milletler'de Kudüs'ün bakent olmasna 128 ülke kar çkt. Bu ülkelerin içinde Almanya, ンngiltere, Fransa gibi bat medeniyetinin önde gelen ülkeleri de yer alyor. Birlemi Milletler tarihinde, hem de müslümanlar ilgilendiren bir meselede, hatta iin ban zerre kadar sevmedikleri Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbakan Recep Tayyip Erdoan çekiyor olmasna ramen evet demeleri sizce üzerinde düünülmeye deer bir mesele deil midir? Hayat menfaat üzerine kuran bir medeniyetin çocuklar niçin böyle bir oylamada bizden yana tavr koymulardr? Gerçekten böyle midir? Papa'nn bile Cumhurbakannn tek bir telefon görümesiyle olumlu(!) tavr taknmas ne anlama gelmektedir? Meseleyi mefhum-u muhalifinden ele alarak yeniden düünmek lâzm gelmez mi?

Sadece soruyorum. Birlikte düünelim diye...    

ヨnceki Makale
Kuds, ey Kuds
ンsrafil Kuralay

Sonraki Makale
Beyaz Adamn Yk!
Kemal ヌift輅