ンsrafil Kuralay

Aztek Piramitleri地de tarihe yolculuk

 

Azteklerin izinden

 

Bugün Aztek Piramitlerine gidiyoruz. Daha önce Msr Piramitlerini görmütüm. Msr Piramitlerini görmek müthi heyecan vericiydi. Piramitleri görünce aklma Ali ゙eraiti'nin bir kitabnda okuduum bir pasaj geldi. ゙eriat öyle diyordu. "Bu büyüklükte ta eserler o zamann artlarnda kaç bin insann hayatna mal oldu."  yolda bunlar düünüyorum. Arabamz Meksiko City'nin d mahallerinden geçiyor. Yeil vadiler içinde her semtin kendine özgü bir dünyas var. Nedense uzun gidecekmiiz hissine kaplyorum. Yaklak 45 dakikalk bir yoldan sonra piramitlerin olduu bölgeye geldik. Çok sayda turistte piramitleri görmek için burada bekliyor. Arabalaryla gelenler, tur otobüsleri ile gelenler var. Arabamz toprak park alanna park ettikten sonra giri kapsna gelmeden acaba profesyonel kamera ve sehpayla içeri nasl gireriz hesabn yapyoruz. Korktuumuz bamza geliyor ve profesyonel ekipmanla dolamann ayr bir izne tabii olduunu söylüyor görevliler. Arkadalar acaba izin alabilir miyiz diye bir giriimde bulunuyorlar. Ancak sonuç alamyoruz. Gene fotorafa kaldk. Ancak önce piramitlerin göründüü tel örgülerin bulunduu alandan baz görüntüler çekiyoruz.  Piramitlerin bulunduu alan çok büyük bir yeri kaplyor. Hakkn vererek dolamak için en az yarm güne ihtiyaç var.


Aztek piramitleri

Ay Piramidi

Ay ve Güne piramitleri arasnda epeyce bir mesafe görünüyor ve hava scak. Scaa kar Ali beyin getirdii hasr Meksika apkalar giyerek tedbir almaya çaltk. Hasr apkalarda günee kar koruyor fakat tere kar pek çözüm olmadn söylemeliyim. Ölüm yolundan ay piramidine doru yürüyoruz. Neden ölüm yolu denmi acaba kurbanlarn götürüldüü yol olduu için mi? Yol boyunca azlarnda aslan ban andran garip bir düdükle kükreyen aslan sesi çkaran satclar müteri avlamak için gösteri yapyorlar. Kükreyen aslan sesi havay daha da dramatik hale getiriyor. Ay piramidinden önce yol üzerinde küçük bir piramide daha çkyoruz.  Ay piramidinin önünde iplerlerle kontrol altna alnm uzun bir yolu kalabalk bir turist topluluu ile ilerlemeye çalyoruz. Yabanclarn yan sra örenci gruplar da piramitleri görmeye gelmi. Merdivenler çok dik trmanmak için epeyce enerji sarf etmek gerekiyor. Belirli bir mesafe çkldktan sonra ara kademeler bulunuyor. Tam dik çkmak baya yürek istiyor. O yüzden dolambaçl bir ekilde ilerleniyor. Bir grup örencinin arasna düüyorum. Geride kalanlar öndekilere laf atyorlar. Bir kz örencinin ismini telaffuz ediyor. Dayanamyorum o örenciyi öne çaryorum.  Meer kendi aralarnda benimle röportaj yapmak için tartyorlarm. Bu haberi Ali Bey'den örendim. Benim de kendileriyle ilgilendiimi görünce bir birlerine " sen konu, yok sen konu diye tartyorlarm" sonra hocalar devreye girdi. Çocuklarn ンngilizce dersi için mülakat yapmalar gerekiyormu. Konuyu anlaynca ellerinde bulunan sorulara cevap vermeye çalyorum. Etrafm kuatyorlar.  Bir soruya defalarca cevap vermek zorunda kalyorum ama çok keyifli diyaloglar oluyor. Zirveye çktmzda baka bir grup örenciye daha yakalanyorum. Onlarla da konuuyorum. Fotoraflar çektiriyorum. Piramidin zirvesinden çevre güzel görünüyor. Çevre oldukça yeil ve aaçl, tarihin izlerini örtmü gibi. Azteklerin daha dorusu kim tarafndan yapld bilinmeyen insanlar tarafndan yaplm bu antlar ve ehir için çok güzel bir yer seçilmi. Hatta bugünkü Meksiko City den iyi bir mekân olduunu söylemeliyim. Buradan güne piramidi de iyi görünüyor. Her çkn bir inii var. ンnmek çkmaktan daha zor görünüyor. Aa inmek kolay gibi görünür ancak yuvarlanarak inmeyecekseniz dizlerinizin bana dikkat edin. Ay piramidinin önünde geleneksel eya satclar sizi bekliyor. Buradakiler çok fazla saldrgan deil. Msr piramitlerinin etrafndaki satclardan cannz zor kurtarrsnz.


Ay Piramidi

Güne Piramidi

Yaklak 2 km sonra Güne Piramidine trmanyoruz.  Etrafmzdaki herkes nefes nefese... Bu piramidin belirli bir kademesine çklyor. Bu zirveden de Ay piramidini ve çevresini seyrediyoruz. Piramitlerin etrafnda geni bir alan ve bu alan kaplayan duvarlar bulunuyor.


Güne Piramidine doru

Koca piramitlere in, çk gerçekten zor bir durum ancak hiç tanmadnz insanlarla beraber ortak bir ey yapmann haleti ruhiye sinden midir düz alana inince kendimi rahatlam hissettim. Çkta da geleneksel ürünler satan küçük dükkânlar görüyoruz. Piramit desenli tiörtlerden alyorum. Ürünler kaliteli görünüyor. Etiketine bakyorum Nur yazyor. ンthal deilse bir El Turko yapm.

Youn bir yürümeden sonra durunca acktmz anlyoruz. Piramitlerin yaknnda bulunan maara içindeki lokantaya gidiyoruz. Ancak girite kuyruk var. Biraz bekliyoruz. Derin bir maaray lokanta yapmlar, iyi bir fikir. ンçerisi dolu. Maarann en dip tarafndaki masaya bizi aldlar. Et tarz bir ey yiyemeyeceimiz için sebzeli bir eyler yiyoruz.  Yemek srasnda geleneksel kyafetler giymi dans gruplar gösteri yapyorlar. Bu srada darda yamur yayor. Azteklerin yurdunda maarada yamur altnda müzik ve ov eliinde yemek yemek büyük keyif...

12 Austos 2013 Pazartesi

Gurbette ölmek

Daha önce gittiimizde ehrin tek camisi kapal ve önünde bir kargaa sürüyor. Sorduumuzda cenaze var demilerdi. Hatta biz de itirak edelim diye düündük. Baz eyler insann bana gelince aklna geliyor. Çok az Müslüman olduu bir memlekette Müslüman birisi ölünce defin ilemleri nasl yaplyor? Defnedilecek mezarlk bulanabiliyor mu?  Bu sorular sormak isterdim ancak cenaze ortamnda cesaret edemedim. Mezara gitmek için beklerken rahmetlinin oluyla birkaç cümle etme frsat buldum. Babasnn ölümünün çok an olduunu ifade etti.  Anladm kadaryla Pakistan veya Hindistan asll bir aile.


Ay Piramidinde Güne Piramidini izlemek

Bu sabah gene camii kapal. Birkaç katl binann önünde mescit veya ンslam kültür merkezi gibi herhangi bir yaz yok. Sonra imam aryoruz, görevlinin geleceini söylüyor. Görevli 30 dakika sonra kzgn bir halde geliyor. Namaz saati olmad için erken gelmemize kzm. Söylenerek binay açyor. Ramazan nedeniyle camii çok youn olduu için etrafn biraz bakmsz olduunu belirtiyor. Dört katl binann iki katnda mescit dier katlarnda sosyal alanlar mevcut. Bu mescit Hintli bir Müslüman tarafndan balanm.

Bayram yemeini de ayn iadam verdi. Camiden görevlinin bataki kzgnln yerine özürleriyle ayrlyoruz. Yolumuz San Austin Kilisesi'ne. Bu kilisenin Azizi San Çarbel Lübnanl imi. Kilisenin içinde dilek aac var. Darda da dilek yazmak için renkli kurdeleler satan bir büfe bulunuyor. ンçeride bir bayan dilek kurdelesi balyor. Baka da kimseler yok. Darda iki yal bayan kapda bekliyor. ンimiz bitince çkyoruz ancak yanmdan ayrmadm, notlar aldm defterimi kilisede unuttum. ンçeri giriyorum her yere bakyorum ancak bulamyorum. Defter benim için çok önemli çünkü bütün notlarm ona kaydediyorum. Kala göz arasnda nasl kayboldu diye birazck canm skld. Son çare olarak kilisenin giriinde bulunan sat yerine soralm diye aklmdan geçti. Oraya doru yöneldim defteri tezgâhn üzerinde görünce çok sevindim.


Günee kar en iyi korunak hasr apka

Lübnan yemeklerini çekmek üzere Adonis lokantasna gidiyoruz. Ancak lokanta saat 14:00 de açlyor.  Lokanta kapal olunca yannda bulunan dükkâna giriyoruz. Lübnan bakkal baklava, kadayf, helva, burma gibi tatllar satyor.

Lübnan lokantasnda çeitler çok;  Humus, felafel, dolma, sarma, içki köfte, babagannu, labne... Sahibi Rfat ンbrahim Forzley uzun bir sohbet yapyor. Lokantann ad Adonis (Güzellik Tanrças) Yemekler çok lezzetli idi. Rfat ンbrahim ikramda bulundu.

 Meksiko City'nin en yüksek binas Terro Mayor'n 51. katnda bulunan kulüpten ehri görüntülüyoruz. Hava yamurlu bulutlu, ara sra güne yüzünü gösteriyor ve ilginç manzaralar ortaya çkyor. Tepeden ehir yeil görünüyor. Binadan çkmadan önce Ali Bey telefon hatt almak için bir bayiye uruyor. Ancak ilemler bitmek bilmiyor. Hava kararmadan ehirden baz görüntüler alalm istiyoruz. Havuzlu bir parkn ortasnda sözde ermeni soykrmn sembolize eden bir ant var. Meksika da Ermeni toplumu çok kalabalk olmamakla beraber ehrin ortasna böyle bir ant dikmeleri bana artc geliyor. Ayn parkn içinde Antayn'nda heykeli var. Sonra Lübnan göçmeni Katolik berberle sohbet ediyoruz. Yarm Arapçamla uzun ve derin mevzulara dalyoruz. Berber dindar bir adam.


Ay Piramidinde Güne Piramidini izlemek

13 Austos 2013 Sal

Lübnan Kültür Merkezi

Ali beyin kaynpederi Rafael Badillo beyin El Turko komularyla bulumaya gidiyoruz. Salomon Levy , Sara Modiano Reytan (Salamon'un annesi)  bir taraflar Selanikli dier taraflar Edirneli. Küçük bir dükkânlar var hediyelik eya satyorlar.

Lic. Antonio Trabulse Kaim, Genel Drectör  Meksika Lübnanllar Kültür Enstitüsü'nün Bakan'yla görümeye gidiyoruz. Uzun zamandr Lübnan Kültür Merkezinden izin bekliyoruz. Ancak bir türlü cevap gelmiyor. Büyükelçiliimizde aryor ancak gene cevap yok. Artk umudumuzu kestik. Ancak Ali Bey son gün bir ansmz deneyelim diyor. Büyük bir binann önünde duruyoruz. Darda Lübnan kulübü yazyor. Biz arabada bekliyoruz Ali Bey içeri giriyor. Kendisine fazla zorlama diyorum. Yaklak yarm saat sonra Ali Bey yüzü güler bir ekilde geliyor. "Adam arabadan indirdim. Tamam konumaya hazr" ンçeri giriyoruz.  Binann içinde bir havuz ve havuzun banda Lübnan'dakinin benzeri bir göçmen heykeli bulunuyor. ンçeride sanat galerisinin bulunduu bir alana geçiyoruz. Çekimi bu galeride yapyoruz.

Antonio Bey uzun ve güzel konuuyor.  Konuyu bütün detay ile anlatyor. Konumann sonunda Türklere krgn olduunu ifade ediyor. Çok ey söylemek istiyorum ancak zaman snrl olduu için izin istiyor ve ayrlyoruz.

Lübnan merkezinin yaknn da bir göçmen ve bir Halil Cibran antn olduunu öreniyoruz. Göçmen antn kalabalk bir caddenin köesinde görüyoruz. Ancak Halil Cibran heykelini bulmak mümkün olmuyor. Bayram namaznda yemeklerini yediimiz Hintli Müslüman lokantasnda öle yemeini yiyelim istiyoruz. Tandoor Lokantasnda helal yiyecek bulunuyor. Biz gittiimizde bize üç porsiyon helal tavuk var dediler.  Lokantann camnda ay yldzn yannda RT yazs var.  Hint usulü bir eyler yedikten sonra Azizi Lübnanl San Çarbel olan Maroni kilisesini görmek üzere yola çkyoruz. Küçük bir kilise içinde çekimler yapyoruz. Ancak papaz hasta olduu için konumuyor. Artk akam oluyor.

Meksika'ya veda

Çekimleri böylece tamamlam oluyoruz. Havaalanna gitmek üzere yola çkyoruz. Meksiko City'nin trafii de ンstanbul'u aratmyor. Havaalan yolu dolu ancak vaktimiz var o yüzden panik yapmaya gerek yok.  Alana varyoruz. Uçu biletlerimiz Fransa Havayollarndan önce Paris'e oradan da ンstanbul 'a uçacaz. Ancak Air Fransn bankosunda kimse yok. Yolcu olmad gibi görevlide yok. Bu durum beni üphelendiriyor. Oradan geçen bir görevliye biletimi gösteriyorum. Görevli bu biletin Meksika Hava Yollarna ait olduunu söylüyor. Ve de uçuun baka bir terminalden olduunu ifade ediyor.  ゙aryorum nasl olur biz bileti Fransa Havayollarndan aldk. Ali bey arabay park etmek üzere ayrlyor. Ali beyi aryorum arabay park ettiini söylüyor. Dier terminale geçmek için taksiye biniyoruz. Uçamz Meksika Havayollarndan. Fransa havayollar ile Meksika havayollar ortak uçuu olduu için bizi onlara satmlar. Meksika havayollaryla Paris'e uçuyoruz. Paris'ten Fransa Havayollaryla ンstanbul'a...

Finalmente (Sonuç)

 Meksika çekimlerini de tamamlam olduk. Tam 30 günlük çalma oldu. Beklediimizden daha fazlasn bulduumuzu söyleyebilirim. Az ama samimi, iyi niyetli ve yüreini ortaya koyan bir ekibin çalmasyd. Zor bir ii herkesin gayretiyle iyi yapmaya çaltk. Her gün çaltk. Çok iyi dostlar edindik. Güney Amerika Ktas'n güneyden kuzeye kadar ku bak, bir tutam tanmaya çaltk. Notlarmz sizinle paylatk. ンnsan gezdikçe, dolatkça örendii ve örenecei çok ey oluyor.

 

ヨnceki Makale
FELSEFE FAKワLTESン KURULMALI
Kemal ヌift輅

Sonraki Makale
Kazanmak ya da kaybetmek
ンsrafil Kuralay