218. Kur'an Buluşmaları - Video

218. Kur'an Buluşmaları - Video

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. (Nisa Sûresi 1)