201.Kur'an Buluşmaları - Video

201.Kur'an Buluşmaları - Video

Âl-i İmrân sûresinin 161-163’üncü âyetlerini okuduğumuz 201’inci Kur’an Buluşmasında ağırlıklı konumuz “kamu malını zimmetine geçirenlerin âkıbeti” idi.
200. Kur'an buluşmaları - Video

200. Kur'an buluşmaları - Video

Kur'an Buluşmaları 200'üncü bölümle yeni döneme başladı. İlk dersin ağırlıklı gündemi tevekkül konusu idi.
194. Kur'an Buluşmaları - Video

194. Kur'an Buluşmaları - Video

İslâm toplumunu sürekli bir gelişim içinde tutacak ve her türlü olumsuzluklara göğüs germesini sağlayacak prensipler, Uhud harbiyle ilgili olarak inen âyetlerde önümüze açık seçik seriliyor.