194. Kur'an Buluşmaları - Video

194. Kur'an Buluşmaları - Video

İslâm toplumunu sürekli bir gelişim içinde tutacak ve her türlü olumsuzluklara göğüs germesini sağlayacak prensipler, Uhud harbiyle ilgili olarak inen âyetlerde önümüze açık seçik seriliyor.