187. Kur'an Buluşmaları - Video

187. Kur'an Buluşmaları - Video

Yüce Allah, Cennete lâyık müttakîler olarak tanımladığı kişilerin özelliklerinden sonra, onlara vereceği “ücreti” açıklıyor.
183. Kur'an Buluşmaları - Video

183. Kur'an Buluşmaları - Video

İmam-ı Azam Ebû Hanife’nin “Kur’ân-ı Kerim’deki en korkutucu âyet” olarak nitelediği âyet, yarınki Kur’an Buluşmasının konusunu teşkil ediyor.
181. Kur'an Buluşmasına - Video

181. Kur'an Buluşmasına - Video

Uhud harbiyle ilgili âyet-i kerimelerin arasında, Yüce Allah Bedir zaferine atıf yapıyor ve mü’minlere, kendilerinin kat kat güçlü düşmanlarına karşı nasıl yardım ettiğini hatırlatıyor.
180. Kur'an Buluşmaları - Video

180. Kur'an Buluşmaları - Video

Kur’an Buluşmalarında bu haftadan itibaren Uhud harbi ile ilgili âyetleri okuyoruz. Ve bu âyetler, Müslümanların toplum hayatıyla ilgili son derece önemli ilkeleri bize uygulamalı olarak ders veriyor.
179. Kur'an Buluşmaları - Video

179. Kur'an Buluşmaları - Video

UTESAV organizasyonuyla MÜSİAD’ın Sütlüce’deki genel merkezinde gerçekleşen Kur’an Buluşmalarının 179’uncusunda Âl-i İmrân sûresinin 118-120’nci âyetlerini okuyoruz.