Arınma ve yücelme fırsatları

Arınma ve yücelme fırsatları

7. Nefse ve onu (insanın özü olarak) yaratıp donatana 8. Ona kötü ve iyi olma kabiliyetini verene yemin olsun ki: 9. Nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. 10. Onu arzularıyla başıboş bırakan da ziyan etmiştir.” (eş-Şems:91).
Arap Baharı, İhvan ve Batı

Arap Baharı, İhvan ve Batı

Arap Baharı, diktatör, despot ve dine uzak yönetimler altında maddi ve manevî olarak bunalmış, daralmış, bıçağın kemiğe dayandığı kerteye gelmiş toplulukların isyan hareketidir.
İslamofobinin mazereti olamaz

İslamofobinin mazereti olamaz

Korkuyorlar, o yüzden nefret ediyorlar. Korkuyorlar, o yüzden “önleyici” olarak saldırıyorlar.
Biraz da çare konuşsak

Biraz da çare konuşsak

Nefis terbiyesinde bir “nefs-i levvame” kavramı vardır; kişi kusurunu bilmeli, onunla yüzleşmeli ama amaç ıslah-ı nefs olmalıdır.
Kendini arayan insan

Kendini arayan insan

Hiçbir şey biteviye değildir ve hiçbir şey aynen tekrarlanmamaktadır. Tekrarlandığı sanılan şeyler bile değişerek tekrarlanmaktadır.
Ashab-ı Kehf’den Bazı Dersler

Ashab-ı Kehf’den Bazı Dersler

“Rabbenâ êtinâ min ledünke rahmeten ve heyyi’ lenâ min emrinâ raşedâ: Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve bize şu işimizden bir kurtuluş yolu hazırla.” (Kehf 18/10)
İyilik Yap!

İyilik Yap!

İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir. (Rahmân Suresi 60)
İslâm Düşmanlığının Bilinçaltını Doğru Okumak

İslâm Düşmanlığının Bilinçaltını Doğru Okumak

Dini alaya alınıp ibadet ve namazı oyun-eğlence (saldırı) konusu yapıldığında tüm onurunun kırıldığını gören müminin hamiyetini etkileyen bir durumdur bu.Akılsızlıklarından ötürü böyle bir suçu işleyenlerle Müminlerin velî/dost olmaları mümkün müdür?