218. Kur'an Buluşmaları - Video

218. Kur'an Buluşmaları - Video

Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. (Nisa Sûresi 1)
Kur'an'da sosyal adalet anlayışı nasıldır

Kur'an'da sosyal adalet anlayışı nasıldır

Araştırmacı yazar Ümit Şimşek tarafından hazırlanıp sunulan Kur'an Buluşmaları'nda yarın (cumartesi sabahı) sosyal adalet, kadın hakları, miras, Peygambere itaat ve cihad ile ilgili hükümler ile münafıklara dair uyarılar var.
Erdemli işadamlarına 4 altın öğüt

Erdemli işadamlarına 4 altın öğüt

UTESAV'ın 216. Kur'an Buluşmaları'nda Âl-i İmrân sûresinin son âyetinden Erdemli işadamlarına 4 altın öğüt çıktı; Yumuşaklık, İstiğfar, İstişare, Azim.
Zalimin zenginliğine ve yaşantısına aldanma

Zalimin zenginliğine ve yaşantısına aldanma

Bu dünyada nice mü’min kullar perişan bir hayat yaşarken, nasıl oluyor da pek çok kâfir ve zalim de zevk ve safâ içinde ömür sürüyor? Bu soru, hemen herkesin zihnini kurcalamıştır, zaman zaman da kurcalamaya devam eder.
Kadın ve erkek farklıdır

Kadın ve erkek farklıdır

Araştırmacı yazar Ümit Şimşek tarafından hazırlanarak sunulan Kur'an Buluşmaları'nın 214.bölümünde erkek ve kadınların konumları ayet ve hadisler ışığında incelendi