366. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

366. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, din müessesesini mevki kazanmak ve servete ulaşmak için araç haline getirenlerin dünya hayatını değil de dini oyun haline getirmiş olduklarını ve elim bir azabın onları beklediğini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
365. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

365. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah'ın ayetlerini alaya almamak veya eleştirmeye dil uzatanların yanlarından ayrılmak, şayet zorunda kalınması durumunda da uyarıda bulunulması gerektiğini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
364. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

364. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Allah'ın gökten ve yerden türlü felaket göndermeye, kötülükte ısrar edenlerin müstehak oldukları felaketlerin vuku bulmasının kaçınılmaz olduğunu anlatan ayetleri birlikte okuduk.
362. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

362. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, hayatın en esrarengiz gerçeklerinden biri olan uyku mucizesi ve onun büyük kardeşi olan ölümü anlatan ayetleri birlikte okuduk.
361. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

361. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, gayb bilgisinin Allah’a mahsus olduğunu, varlık âleminde olup biten küçük-büyük, gizli-açık her şeyin bütün incelikleriyle Allah’ın ilmi ve iradesi altında cereyan ettiğini anlatan ayetleri birlikte okuduk.
360. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

360. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur'an Buluşmasında, Hz. Peygamberin Allah’a dayanarak peygamber olduğunu, davetini ilan ettiğini, azabın indirilmesini ve azaba karar verenin ise Allah’ın olduğunu anlatan ayetlerini birlikte okuduk.
357. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

357. KUR'AN BULUŞMASI DERSİMİZİN ÖZETİ

Son Kur’an Buluşmasında, İslâm dininde insanın, mevki, zenginlik ve soyuna göre değil iman zenginliğine, takva sahipliğine göre Allah katında değer taşıdığını ortaya koyduğunu bildiren ayetleri birlikte okuduk.